LA PETJADA TECNOLÒGICA

una realitat que podem minimitzar

SOM-HI!

Què és la petjada tecnològica?

Pràcticament totes les activitats que generem incideixen en la petjada mediambiental, i l'ús de la tecnologia no és una excepció.

L'impacte ecològic de les noves tecnologies es produeix bàsicament en dos àmbits: consum de maquinari i consum elèctric. Aquests dos impactes també es poden segmentar segons el seu origen i els podem classificar com a: consum propi o consum al núvol.

Com a consum propi entenem el maquinari que es compra i es destina a ús personal, ja sigui un ordinador, telèfon mòbil, portàtil i tots els accessoris necessaris (pantalles, discs durs...).

Com a consum al núvol entenem tot el maquinari que s'utilitza per emmagatzemar el contingut de la nostra activitat digital i tota l'energia que es consumeix per fer funcionar aquest maquinari. El que coneixem com a "Internet" existeix i funciona bàsicament gràcies a milers de servidors que estan refrigerats permanentment i que emmagatzemen i processen la informació per tal d'intercanviar-la entre tots els usuaris d'internet.

A més ús de dades dels usuaris + maquinari per processar-les + consum energètic.

Ens trobem doncs, davant d'un escenari de consum de recursos físics (maquinari) i energètics preocupant. Per una banda tenim la renovació constant de servidors per d'altres més potents que generen deixalles útils que no es recondicionen o relocalitzen, i per l'altra un elevadíssim consum elèctric, ja que és l'única font d'alimentació d'aquest tipus de maquinari.

Com ho fan les Green TIC?

Icona Digitalització Caothink

Digitalització

Icona Petjada del núvol Caothink

Petjada del núvol

Icona Optimització Caothink

Optimització d'equips

Icona Reacondicionament Caothink

Recondicionament

Icona Planificació Caothink

Planificació