OPEN SOURCE

què és i perquè l'has de conèixer

LET'S GO

EL CODI OBERT ÉS TRANSPARENT

lliure, segur i et dóna el control

El principi de transparència del codi obert rau en que no és privatiu i és auditable. Ens permet tenir accés a l'aplicació i assegurar-nos que no vulnera els nostres drets digitals, i en qüestions de privacitat digita això és un must.
El software lliure és clau en l’exercici de la sobirania tecnològica.

Icona Fletxa Caothink

Què és?

 • L'Open Source és la característica d'alguns programes i protocols de tenir el codi obert i permetre veure com ha estat programat. En contraposició, el codi privatiu no ho permet, i per tant desconeixem les accions que aquest codi pot realitzar.
 • El principi de transparència del codi obert rau a tenir la possibilitat de saber en tot moment què pot i què no pot fer una aplicació. En qüestions de privacitat això és clau, ja que ens dóna la seguretat que no s'ha inserit cap codi de forma intencionada amb l'objectiu de recopilar informació o no s'ha deixat cap porta oberta (backdoor) al programador per accedir-hi de forma malintencionada.
 • L'open source no té perquè ser lliure i alhora gratuït. Sovint es relacionen aquests dos conceptes però a vegades el binomi no és factible. "Lliure" significa que es pot implementar, modificar i distribuir sense cap restricció. "Gratuït" fa referència al fet que es pot fer servir l'aplicatiu sense cap cost econòmic. Aquests detalls normalment estan especificats en la llicència d'ús de cada programari, i poden ser molt variables.
parapent, representa la llibertat de moviments i el control de la privacitat que ens dóna el programari lliure i Open Source

Què ens aporta?

SEGURETAT

És garantia de privacitat i transparència ja que és un programari obert. No l'ha gestat cap gran empresa que el controli, el gestioni i et faci pagar per ell. D'altra banda, que sigui col·laboratiu permet identificar errors, forats de seguretat i incompatibilitats.

CONTROL

Poder accedir a l'esquelet d'un programari ens permet accedir a la nostra informació i recuperar-la de forma fàcil i segura. Això facilita canvis importants en l'àmbit empresarial, per exemple, fer una migració de programari.

LLIBERTAT

No hem de dependre de cap proveïdor de serveis informàtics en concret per poder utilitzar una aplicació o programa open source. A més, podem fer-ne les modificacions que es considerin necessàries per adaptar-lo a les nostres necessitats.

Open source vs privatiu

01

OPEN SOURCE

 • Gratuït
 • TRANSPARENT: Programari lliure i de codi obert no concebut per cap empresa que exploti dades personals.
 • LLIURE: Creat per una àmplia xarxa de desenvolupadors i en constant renovació.
 • OBERT: com a clients no ens lliga a un sol proveïdor de serveis.
 • COL·LABORATIU: Amb base de coneixement compartit

02

PRIVACITAT

 • Cessió controlada de les dades personals.
 • Programari segur sense fugues d’informació.
 • Autogestió de la nostra informació.
 • Llibertat i assertivitat en la presa de decisions.
 • Consciència individual i col·lectiva.

03

SOBINARIA TECNOLÒGICA

Icona happy face, cara contenta, open source i sobirania tecnològica Caothink

01

PROGRAMARI PRIVATIU

 • Programari blindat amb llicències costoses.
 • De codi tancat i no transparent per a ser utilitzat en massa.
 • Permet fugues intencionades d’informació.
 • Com a clients ens lliga a un sol proveïdor de serveis per no perdre la inversió feta.
 • Genera un gran impacte ambiental.

02

PRIVACITAT

 • Cessió massiva, voluntària i des del desconeixement de la informació.
 • Programari no segur que recopila dades.
 • Cessió del control de la nostra informació a tercers.
 • Falsa sensació de llibertat.
 • Ignorar la realitat tecnològica i les conseqüències de cedir dades.

03

SOBIRANIA TECNOLÒGICA

Icona unhappy face, cara trista, no hi ha sobiranía tecnològica Caothink