Ús

Caothink no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a Caothink.

Propietat intelectual

Tota la informació publicada al web de caothink.com està permesa la reutilització sempre i quant es difongui també la font de la informació.

Política de cookies i privacitat

La política de cookies i privacitat es pot consultar a la pàgina de política de privacitat